Firma Tradi?ní knedlíky s.r.o.  se zabývá  tradi?ní ru?ní výrobou  kynutých houskových knedlík? ve dvou velikostech, bramborových knedlík? jak p?ílohových tak pln?ných uzeným masem, škvarky a švestkami. Dále pak kynutých knedlík? pln?ných ovocem a  povidly. Sortiment dopl?ují bramborové šišky s mákem, bramborové špalíky-noky a bramborové tašti?ky pln?né povidly.
Všechny knedlíky vyrábíme  z tradi?ních surovin a podle  domácí receptury. Všechny naše výrobky va?íme ve vodní lázni tak, jako naši p?edkové a tím dostávají naše knedlíky vynikající výživové hodnoty a nezapomenutelnou chu?.

Veškeré postupy ru?ní výroby spl?ují  náro?né hygienické p?edpisy a jsou pln? v souladu se  zákonem o potravinách ?.110/97 sb.
       
   Naše firma vznikla v Šumperku již v roce 1995, kdy jsme se s dodávkami námi R U ? N ?  vyráb?ných houskových knedlík? dostali na náš regionální trh.  Zájem o naše výrobky postupn? vzr?stal a tak v sou?asné dob? stabiln?  dodáváme houskové knedlíky i do n?kterých region? v ?echách.V roce 2008 se naše firma p?est?hovala do nových prostor? v Novém Malín?, kde p?sobíme do dnešní doby.

V sou?asné dob? jsme schopni vyrobit na 6000 ks ru?n? vyráb?ných houskových  knedlík? denn?.
Náš vozový park sestává v sou?asné dob? ze 6 dodávkových voz?, takže jsme
 schopni reagovat i na Vaše požadavky.